MESTSKÁ ČOV, spol. s r.o.
ul. M.R.Štefánika 1
slider1slider1

Čistička odpadových vôd

Mestská ČOV s.r.o., Hlohovec
- Prevádzkovanie čistiarne odpadových vôd
- Zabezpečovanie podmienok na ochranu životného prostredia
- Zabezpečovanie podmienok na čistenie odpadových vôd
- Prevádzkovanie verejných vodovodov

Úlohy spoločnosti

-Prevádzkovanie čistiarne odpadových vôd
-Zabezpečovať podmienky na ochranu životného prostredia pred vplyvom odpadov, ktoré vznikajú pri čistení
  a zneškodňovaní odpadovej vody
-Zabezpečovať podmienky na čistenie odpadových vôd a vypúšťanie vyčistených vôd podľa platnej legislatívy
-Prevádzkovanie verejných vodovodov