MESTSKÁ ČOV, spol. s r.o.
ul. M.R.Štefánika 1
ČísloDodávateľPredmetDátum Suma €
21103005VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s.Rekonštrukcia5.4.201188 440
21108005VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s.Rekonštrukcia14.9.201143 630,36
1129100064DOPRAVOPROJEKT, a.s.Služby stavebného dozoru24.10.201120 832
21110005VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s.Rekonštrukcia2.11.2011953 151,46
21111008VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s.Rekonštrukcia13.12.2011443 343,82