MESTSKÁ ČOV, spol. s r.o.
ul. M.R.Štefánika 1

Spoločnosť prevádzkuje mestskú čistiareň odpadových vôd, na ktorej čistí komunálne odpadové vody z mesta Hlohovec a z miestnej časti Šulekovo