MESTSKÁ ČOV, spol. s r.o.
ul. M.R.Štefánika 1

Ing. Ľuboš Gavorník – konateľ

Spoločníci :
Mesto Hlohovec                                                             Vodárenské a technické služby, s.r.o.
IČO: 00 312 509                                                              IČO: 36255556
M.R.Štefánika 1                                                               Šafárikova 30
Hlohovec 920 01                                                            Hlohovec 920 01

Majetková účasť mesta: 81,5%                                   Majetková účasť spol.: 18,5%

Organizačná štruktúra spoločnosti:
Ing. Ľuboš Gavorník  /životopis/
Konateľ – vedúci ČOV

Martin Turza
Technológ ČOV

Janka Čelešová
Účtovníčka na skrátený pracovný úväzok

Obsluha strojnotechnologického zariadenia:
Ivan Fančovič
Jozef Brocka
Roman Fančovič
Ľuboš Kvašňák
Ľuboš Svetlík
Miloš Turas
Peter Brezovský
Peter Krupa